HINGSTER

Siden 2000 har vi hatt kårede hingster her på gården, og hadde også avlsstasjon her hjemme.